Tag Archives: Rewolucja w edukacji

Tabela Rewolucja w educkaji

Rewolucji w edukacji ciąg dalszy

Szkoły, które dopiero przechodziły rewolucję za sprawą nowej podstawy programowej, muszą znów przygotować się do zmian. Rząd zabrał bowiem głos w kwestii priorytetów edukacyjnych na najbliższe lata. Nacisk położony zostanie na cyfryzację szkół, a swoją formę zmienić ma egzamin maturalny. Od 2015 roku każdy maturzysta ma obowiązkowo zdawać przynajmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym.